Dodatkowe dni wolne

Informacje

Informuję, że w roku szkolnym 2010/11, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych ustalone zostały w następujących dniach:

PSP Lubrza: 02.11.2010, 12.11.2010, 07.01.2010, 05.04.2011 (sprawdzian przeprowadzny w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej), 02.05.2011 r.

PG Lubrza: 02.11.2010, 12.11.2010, 07.01.2010, 12,13,14.04.2011 (egzamin przeprowadzny w ostatnim roku nauki w gimnazjum), 02.05.2011 r.

Jednoczesnie informuję, że istnieje możliwość przebywania w tych dniach w świetlicy szkolnej. Chętni uczniowie powinni na trzy dni przed przypadającym dniem wolnym zadeklarować w sekretariacie szkoły chęć pobytu w świetlicy szkolnej.

Wordpress - Theme: N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Statystyki:
RSS wpisów Zaloguj się