Fiedlerowski Festiwal Naukowy

Fiedlerowski Festiwal Naukowy to wydarzenie zorganizowane po raz pierwszy 2 czerwca 2014 roku przez nauczycieli i uczniów naszego Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy. Jego celem jest atrakcyjne i przystępne zaprezentowanie tak zwanych nauk ścisłych: chemii, biologii, fizyki, geografii i matematyki.

Chcemy w ten sposób zachęcić uczniów do zainteresowania się tymi przedmiotami, poznania ich historii, związków z naszą codziennością i wpływu na nasze życie.

Na stoiskach przedmiotowych zobaczycie ekspozycje, plansze i makiety dotyczące danej dziedziny nauki i zjawisk przez nią opisywanych. Asystenci naukowi 🙂 pomogą Wam zrozumieć i (być może) polubić świat przyrody i liczb.

Bez znajomości praw fizyki, chemii czy matematyki nie jest możliwe świadome korzystanie z zasobów współczesnego świata. Nie można zostać dobrym inżynierem, lekarzem, żołnierzem czy strażakiem. Nawet w sporcie nie ma wyników bez specjalistycznej wiedzy biologicznej i elementów fizyki.

 

Program Festiwal Nauki w ZSS w Lubrzy 02.06.2014 (poniedziałek) – wypis:

Harmonogram klas i godzin zwiedzania – rodzaj zajęć

3 lekcja

  • 9.30 – 9.50 kl.3a – chemia
  • 9.50 – 10.10 kl. 2a + 2b – rel. I wf

4 lekcja

  • 10.35 – 10.55 kl. 5 – ja/n
  • 10.55 – 11.15 kl.1 – wf

5 lekcja

  • 11.25 – 11.45 kl. 6 – wf
  • 11.45 – 12.05 k. 3b – g. wych.
  1. Zasady zwiedzania:

Najlepiej podzielić klasę (grupę) na 5 podgrup, które rozdzielą się na stanowiska i będą się dowolnie wymieniać, tak by wszystko zobaczyć. Czas zwiedzania ok. 20 minut. Proszę pilnować harmonogramu, by nie było tłoku i zatorów oraz dezorganizacji lekcji. Każdy zwiedzający pobierze ulotkę informacyjną, którą zaniesie do domu.

  1. Zasady bezpieczeństwa

Żeby nie angażować dodatkowych nauczycieli do opieki ustala się, że nad bezpieczeństwem zwiedzania, pokazów i wystaw odpowiada nauczyciel(le) mający lekcje z daną klasą, a w czasie przerw nauczyciele dyżurujący w łączniku.

Komitet organizacyjny

 

Biologia

Stoisko biologiczne obsługiwane było przez trzech przyszłych naukowców, którzy z powagą białych kitli nadzorowali pokaz roślin, zwierząt oraz innych organizmów. Zwiedzający mogli zobaczyć karaczany madagaskarskie, straszyki diabelskie z Peru, modliszkę gwinejską i świerszcze bananowe. Sporo emocji wzbudziły króliki: Blancik i Vuko. Ciekawostką była też owadożerna muchołówka. Chętni mogli oglądać preparaty pod mikroskopem.

Chemia

W ramach Festiwalu Nauki uczniowie klas trzecich Bartosz Bodek i Wojtek Grzelczyk przygotowali pokaz otrzymywania tlenu i tlenku węgla IV (dwutlenku węgla) oraz badania ich właściwości.

Bartosz używając jedynie sody (NaHCO3) oraz octu (CH3COOH) wyniku reakcji chemicznej otrzymuje CO2 i zbiera go do różnych pojemników. Następnie używa go do gaszenia świeczek, wykazuje jego większą gęstość od powietrza, efektownie wylewa dwutlenek węgla z różnych naczyń.

Wojtek w celu otrzymania tlenu używa do reakcji zwykłej wody utlenionej (H2O2) i nadmanganianu potasu (KMnO4). Następnie wykazuje jego podstawą cechę, czyli podtrzymywanie palenia. Tworzy wyrzutnię tlenu, która rozpala jaskrawo każdy płomień, sprawia, że zwykły żar staje się gorącym płomieniem.

FIZYKA

Na Festiwalu Nauki w naszej szkole uczniowie klas trzecich, Emilian Rusiniak oraz Mikołaj Wiktorowski, prezentują zestaw kilku ćwiczeń i pokazów z fizyki.

Pokazują lewitujące pod wpływem pola magnetycznego metalowe przedmioty.

 

Wykorzystując latarkę i soczewkę skupiającą poszukują ogniskowej soczewki i obrazów na ścianie pomniejszonych i powiększonych. Pozwalają się siłować zwiedzającym z elektromagnesem, wprawiają w ruch ciężarki na nitkach prezentując zjawisko rezonansu. Pozwalają też bawić się nieregularnymi figurami znajdując ich środek ciężkości.

Na koniec następuje pokaz magicznej kuli z wyładowaniami oraz pokaz jej możliwości.

Grzegorz Klimek

Matematyka

Uczniowie zaprezentowali w formie plakatów postacie uczonych, wnoszących wielki wkład w rozwój matematyki. Wykonywali bryły platońskie, zaprezentowali podobieństwo w przestrzeni – np. ostrosłupy trójkątne, sześciokątne w skali 2, 3. Demonstrowano też powstawanie brył obrotowych za pomocą przyrządu do obracania figur.

Każdy zwiedzający mógł przekonać się , że objętość graniastosłupa jest 3 razy większa od ostrosłupa o tej samej podstawie i wysokości poprzez przesypywanie soli. Uczniowie układali domina matematyczne, w którym wykorzystane były wzory skróconego mnożenia, działania na wyrażeniach algebraicznych, potęgi i pierwiastki.

Pojawił się tangram i różne powstające z niego figury, a także sudoku, krzyżówki i zadania logiczne oraz inne gry i zabawy matematyczne. Przygotowano wystawę plansz matematycznych, ciekawostki dotyczące liczby Pi, dowody na twierdzenie Pitagorasa, przykłady „magicznych” liczb i działań. Był też kącik dowcipów matematycznych, czyli „matematyki na wesoło”.

Na stolikach można było obejrzeć: encyklopedie matematyczne, tablice matematyczne, różne zbiory zadań, czasopisma matematyczne i inne pozycje wydawnicze, z których mogą korzystać zainteresowani uczniowie. Całość opatrzona była napisami, tytułami, hasłami reklamującymi matematykę. Wykonano postać z przyrządów geometrycznych, przedstawiającą matematykę jako królową nauk.

Barbara Chamarczuk